1% procent 
Początek 
Postępy w Leczeniu 
  styczeń 2011r.
  styczeń 2010r.
  grudzień 2009r.
  kwiecień 2009r.
  poździernik 2008r.
  wrzesień 2008r.
  marzec 2008r.
  grudzień 2007r.
Podziękowania 
Imprezy Charytatywne 
Oliwia w Fundacji 
AKCJA /banerek/  
Postępy w Leczeniu - kwiecień 2009r.

27.04.2009r.

 

W tym dniu pojechaliśmy na konsultację do amerykańskiego specjalisty od najcięższych wad wrodzonych twarzoczaszki, który jak się dopiero po latach dowiedzieliśmy, przyjeżdża średnio raz lub dwa rady do roku do Krakowa i konsultuje w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Poradni Chirurgii Dziecięcej.

 

Podczas konsuktacji Oliwię zakwalifikowano na operację rekonstrukcji sklepienia czaszki.

Przeszła ją trzy dni później, czyli 30.04.2009r.

Operował dr Scott Bartlett z The Childrens Hospital of Philadelphia. Wspaniały człowiek i  lekarz.

Oliwia nareszcie ma odbudowane kości czoła i wszystko się pięknie przyjęło.